El clima de Menorca, Apartaments Cales de Ponent

El bon clima de Menorca, perfecte per a les seves vacances

Menorca gaudeix d’un clima mediterrani, sense temperatures extremes, amb unes temperatures mitjanes suaus i un règim de pluja estacional, coincidint l’estació seca amb el càlid estiu. Les temperatures mitjanes anuals estan entre els 16 i 18º C, amb màximes mitjanes els dies d’estiu de 29/31º C i mínimes d’hivern mitjanes de 5/9º C.

La precipitació mitjana anual de Menorca és de 650 mm, variant d’un any a un altre segons l’àrea.

Durant l’estiu,  solen bufar brises tèrmiques a la costa que no provoquen mal estat de la mar.