Menorca, Reserva de la Biosfera

Descobreixi el paradís, mentre s’allotja a Cales de Ponent

L’UNESCO va declarar Menorca com a reserva de biosfera el 8 d'octubre de 1993, atenent al alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació d’un patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut, i manté encara avui, una qualitat excepcional. Menorca és un territori intensament humanitzat, amb un paisatge rural tradicional molt ric. Allotja una notable diversitat d’hàbitats mediterranis, on hi viuen especies d’animals i plantes exclusives de l’illa - algunes en perill d’extinció-.

En tot el món hi ha més de 400 reserves de biosfera, on s’experimenta el concepte de desenvolupament sostenible. Son llocs on l’activitat humana es desenvolupa d’una manera compatible amb la conservació dels recursos naturals i del patrimoni cultural.

Més informació: www.biosferamenorca.org